Urlop rodzicielski – wszystko co musisz wiedzieć

Pojawienie się nowego członka w rodzinie wiąże się z nowymi obowiązkami, które trzeba zwykle łączyć z pracą zawodową. Matce przysługuje urlop po urodzeniu dziecka w wymiarze 20 tygodni – urlop macierzyński. Następnie rodzice dziecka mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego, który daje możliwość rozłożenia obowiązków wychowawczych na oboje rodziców i znacznie ułatwia godzenie pracy zawodowej z rodzicielstwem.

 

Urlop rodzicielski – jego wymiar i komu przysługuje

Istotną informacją jest to, że z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać oboje rodziców. Przysługuje on po urlopie macierzyńskim w wymiarze 32 tygodni, bądź 34 tygodni w przypadku ciąży mnogiej. Istnieje możliwość wykorzystania go jednocześnie przez obojga rodziców, ale wówczas skraca się on do 16 tygodni.

 

Wniosek o urlop rodzicielski i mozliwości jego wykorzystania

Urlop rodzicielski można wykorzystać zaraz po urlopie macierzyński, albo w późniejszym terminie – do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Urlop rodzicielski może być wykorzystany w całości, bądź w częściach – nie więcej niż w czterech i żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Aby uzyskać urlop rodzicielski należy złożyć pracodawcy pisemny wniosek o jego udzielenie. Można to zrobić na dwa sposoby:

– w terminie do 21 dni po porodzie – wniosek o udzielenie urlopu w pełnym wymiarze zaraz po urlopie macierzyńskim;

– w terminie do 21 dni przed rozpoczęcia pierwszej części urlopu – wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości lub części.

 

Urlop rodzicielski a wynagrodzenie i powrót do pracy

Istotne jest to, że urlop rodzicielski jest płatny. W związku z czym przebywający na nim rodzic otrzymuje wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia zależy od deklaracji czy będzie się wykorzystywać urlop rodzicielski w całości czy też w częściach. W przypadku kiedy kobieta decyduje się na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w całości to otrzymuje 80% wynagrodzenia przez cały okres trwania urlopu. Z kolei jeśli urlop rodzicielski jest dzielony na części to przez pierwsze 6 tygodni wypłacane jest 100 % wynagrodzenia, a następnie jego 60 % do końca trwania urlopu. Natomiast jeżeli okaże się, że 60% wynagrodzenia stanowi mniej niż 1000 zł, wówczas otrzyma się wyrównanie do tej kwoty. Ponadto matka przebywająca na urlopie rodzicielskim może powrócić do pracy na 1/2 etatu i wówczas czas trwania urlopu rodzicielskiego wydłuża się do 64 tygodni. Takie rozwiązanie stanowi pewne udogodnienie w łączeniu obowiązków rodzicielskich z zawodowymi.

 

Urlop rodzicielski – wszystko co musisz wiedzieć
Oceń post